Projektbeskrivning

Frekvensanalys

Det är inte alltid att orsaken sitter där det känns. Med Oberon har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas för att ge möjlighet för permanent förbättring skall kunna ske.

Behandlingen går till så att patienten sitter i en stol eller ligger på en brits. Vi går igenom och väljer tillsammans de organ och funktioner som kan vara del i de symptom som finns. Oberon skannar dessa organ och markerar var belastning finns. Fördjupande analys visar tydligare vad belastningen kan bestå i. Utifrån analysresultat kommer terapeuten och patienten fram till vad som kan vara den bästa vägen för att komma tillrätta med besvären.

En del av lösningen kan vara att förändra kostvanor för att underlätta för kroppens celler att fungera. Det kan vara så enkelt som att dricka mer vatten och ta extra av just de vitaminer och mineraler som saknas. Alternativet kan vara att behandla med Oberon en eller upprepade gånger under några månader. Möjligheterna är många och du får alltid en väl anpassad behandling utifrån dina behov och dina önskemål.

Vector

Beskrivning

Bioresonans är att kommunicera med kroppen med hjälp av ett mätinstrument. Beroende på instrument kan olika mål nås. Det är även möjligt att behandla med hjälp av Oberon. Det är en metod med stora möjligheter. Det går förhållandevis fort och analysen ger besked direkt. Bilder och markörer visar vägen. Belastade organ visar sig på skärmen och det ger möjlighet att finna orsaker till kännbara symptom. Då är det också lättare att stötta kroppens läkande funktioner för en förbättring.

 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen.
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet.
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.
 • Genitala delar och urinvägar. Reproduktionsorgan.
 • Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar.
 • Bronker & andningssystem.
 • Hud, naglar och hår
 • Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.
 • Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
 • Infektion i organ och system – virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm.
 • Kromosomal diagnos. RNA & DNA.
 • Akupunkturpunkter.
 • Idrottsskador.
 • Och mycket mer.

QRMA Frekvensanalys – Alla atomer och celler vibrerar med en viss frekvens och den talar om hur vi mår. Med en mätning av dina frekvenser får vi fram 180 olika mätresultat på din kropps funktioner.

Att balansera celler till rätt funktion kräver ren närig för cellens energiproduktion. För att snabbare få rätt funktion använder vi Oberon bioresonans. Oberon är ett känsligt mätinstrument som används för att finna obalanser och nedsatt funktion i cellerna i kroppen. Vi kan stärka funktioner med frekvensbehandling.
Vi har även möjlighet att neutralisera belastningar i form av mikroorganismer.

Christina Nilsson

Utbildad i Oberon av Ola Hedman, TFT-hälsan, QRMA av Pekka Nylund, Egenvårdspoolen och F-Scan av Johnny Ahl och Marianne Sarve Rönnqvist på Frekvensscanning Scandinavia AB.