Beskrivning

Ett intressant tillskott för behandling av kiselbrist.

En kapsel innehåller 575 mg zeolit och ger därmed 414 mg kiseloxid.

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering,
Beräknad verkningstid: inom 30 min
Dosering: 1 kryddmått per dag eller enligt ordination.

Allmänt om Zeolite:
Zeoliter räknas in i gruppen av mikroporösa aluminatsilikat mineraler.Zeoliter har egenskaper som absorbenter och katalysatorer. Zeliter har en porös struktur och kan rymma ett stort antal katjoner. Dessa positiva joner är ganska löst bundna och kan enkelt bytas ut mot andra i en kontaktlösning. Detta innebär att det har förmågan att binda olika typer av tungmetaller